Symantec Ghost,赛门铁克公司老牌硬盘备份工具,GHO镜像备份工具。Ghost Explorer,GHO镜像文件浏览器,可以读取GHOST映像文件,解压和修改镜像文件,编辑备份好的镜像,系统封装爱好者常用工具。

Symantec Ghost / Ghostexp 12.0.0.11331Symantec Ghost / Ghostexp 12.0.0.11331


链接: https://pan.baidu.com/s/17YHSAdq5oUprdUFf8IEacw 提取码: sh2z 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
–来自百度网盘超级会员v5的分享

无限速请登录本站下载